Vi ber dig svara på frågorna genom att kryssa i ett svar mellan 1 och 5, där 1 är lägsta och 5 är högsta betyg, om ditt svar är neutralt ange 3. Vi skulle förstås också uppskatta en kort kommentar, om du vill och har tid, för att förklara ditt svar. Alla svar är anonyma och FibreHigh tar enbart del av svarsresultaten för att utvärdera testgruppens åsikter om produkten för att bättre kunna inrikta vår information men även i syfte att kunna produktutveckla.

Om att tillsätta FibreHigh Coffee Booster i ditt kaffe:

Om hur du mår när du tillsätter FibreHigh Coffee Booster i ditt kaffe

Om du skulle köpa FibreHigh Coffee Booster

Om tillgänglig information för FibreHigh Coffee Booster


Tack för att du svarat på enkäten.
Tryck på knappen ”Skicka in” så sänds ditt svar in anonymt till FibreHigh