Stor Tack för att du deltagit i vår testgrupp för FibreHigh Coffee Booster! 

Vi är nu efter att du avslutat din testperiod mycket intresserade av att få ta del av din sammanfattande bedömning och upplevelse. Kanske har du efter 30 dagars konsumtion märkt förändringar som varit mer bestående både vad gäller intryck i smak och konsistens, tarm-mag hälsa, allmänhälsa eller just bara vanan i att tillsätta något till ditt kaffe varje dag. 

Vi ber dig svara på frågorna genom att kryssa i ett svar mellan 1 och 5, där 1 är lägsta och 5 är högsta betyg. Vi skulle förstås också uppskatta en kort kommentar, om du vill och har tid, för att förklara ditt svar. Alla svar är anonyma och FibreHigh tar enbart del av svarsresultaten för att utvärdera testgruppens åsikter inför produktion hos våra producenter.

Om att tillsätta FibreHigh Coffee Booster i ditt kaffe:


Hur var ditt hälsotillstånd med FibreHigh Coffee Booster i ditt kaffe:

Vårt microbiom är ju den största faktorn i vårt immunsystem. Det påverkar vår allmänhälsa, inte bara vår direkta tarmhälsa. Vi vill därför gärna förstå hur du mått under din testperiod. Genom att besvara frågorna nedan hoppas vi att få en tydligare bild av hur FibreHigh Coffee Booster påverkat just Dig.


Matvanor och aptit under testperioden:

När vårt tarmsystem får förändrat microbiom, är det på grund av att tarmfloran varieras. Bakterierna i vårt microbiom är de som triggar igång vår känsla av hunger samt även VAD vi är hungriga på. De följande frågorna är därför riktade till hur du eventuellt upplevt förändring av dessa under testperioden.


Om tarmanalysen

Du har ju genomfört 3 olika provtagningar (x 3) under din testperiod. I din testperiod mäter vi ju dina SCFA förändringar, påverkade av ett koncentrerat intag av prebiotiska fibrer som har som sin specifika uppgift att just agera i tarmen. Tarmanalyser kan givetvis genomföras även under perioder i ditt liv då du äter och lever helt enligt dina vanliga rutiner.


Om du skulle köpa FibreHigh Coffee Booster

Nu när du testat produkten under 30 dagar, skulle du då vilja fortsätta att ta den? Eller var det intressant att delta i testet för att också få en uppfattning om hur din tarmhälsa kanske påverkats? Oavsett din motivation, är vi väldigt tacksamma om du kan svara på frågorna om hur du tror att marknaden vill konsumera produkten FibreHigh Coffee Booster


Om FibreHigh.com – vår hemsida

Vi hoppas att du haft möjlighet att gå in och titta närmre på vår hemsida. Vad tycker du om den, finns det tillräckligt med information för att stilla din nyfikenhet, eller skulle du vilja veta mer om något? Vi önskar gärna din feedback för att hjälpa oss att göra den så bra det bara går för våra framtida besökare.