Integritets- och Cookiepolicy

FibreHigh följer gällande GDPR-regler.

Denna integritets- och cookiepolicy är ett levande dokument som uppdateras vid behov. Nya versioner kommer att publiceras på vår hemsida.
Senast uppdaterad: 2021-10-28

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Information som enskilt eller tillsammans kan identifiera en specifik person är en personuppgift och GDPR handlar om hur man får lov att lagra och hantera personuppgifter. Enligt GDPR har varje individ äganderätt till sina egna personuppgifter och rätt att få information om och avgöra om/hur/varför/hur länge dess uppgifter lagras i ett datasystem hos ett företag, organisation eller förening. Varje individ har rätt att bli borttagen ur ett sådant system, om det inte strider mot andra lagar som t.ex. bokföringslagen.

Den här informationen syftar till att förklara hur FibreHigh AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Anders Melander på FibreHigh AB enligt kontaktuppgifter nedan.

 

Personuppgiftsansvarig

FibreHigh AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakter med oss eller vid försäljning till privatpersoner. Personuppgifterna behövs för att du ska kunna genomföra köp, få leveranser och att vi ska sköta bokföring i vårt företag.
Kontaktuppgifter till FibreHigh AB med org. nr 559286-1628 är följande.
Adress: c/o Melander, Evenemangsgatan 10, 16979 SOLNA
e-post: info@fibrehigh.com
webb: www.fibrehigh.com


Dina rättigheter

På uppmaning får varje intressent, kund, leverantör och anställd ta del av de uppgifter som finns lagrade i våra datorer, samt rätta dem om det finns fel eller begära att de tas bort så snart möjligt är i relation till annan lagstiftning.

För att utöva dina rättigheter och om du vill framföra klagomål i samband med vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarig.

Varje påverkad (fysisk) person har följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR)
  • Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter (artikel 16 GDPR)
  • Rätt till invändning (artikel 17 GDPR)
  • Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (artikel 18 GDPR)
  • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR)
  • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 GDPR)

Du kan när som helst och utan att ange skäl invända mot behandling av personuppgifter för reklamändamål, inklusive analys av kunddata eller överföring till tredje part för reklamändamål.

Dessutom har varje registrerad en allmän invändningsrätt (se artikel 21 första stycket GDPR). I detta fall måste dock invändningen mot behandlingen motiveras. Om behandling baseras på samtycke kan ditt samtycke återkallas när som helst med verkan för framtiden. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagenligheten av tidigare behandling som har utförts baserat på ditt samtycke till dess att du återkallar det.

Givetvis har du rätt att när som helst avstå från nyhetsbrev eller marknadsföringsutskick från oss. För att tillvarata denna rätt kan du meddela oss direkt via exempelvis telefon eller e-post. Du kan också själv avbryta e-postutskick från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det e-postmeddelande som du har mottagit från oss.

Notera att även om du spärrar dig för en viss typ av aktivitet i vårt register kan vi ändå komma att kontakta dig med viktig information, som till exempel ändrade eller uppdaterade villkor, information om avtal eller lagändringar. 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Hantering, insamling och lagring av personuppgifter

De uppgifter som vi behandlar om dig är i första hand de som du själv har lämnat till oss eller som vi har samlat in genom att du exempelvis har gjort köp i vår nätbutik, registrerat dig på vårt nyhetsbrev och liknande.

Hos FibreHigh sparar vi uppgifter i våra affärssystem för att: Hålla aktuella kontaktuppgifter till kunder och leverantörer för kommunikation, bokföring, leveranser och garantiåtaganden. Vi sparar kundregister och genomförda inköp för att svara upp mot myndigheters krav på spårbarhet, bokföring samt kunders krav på garantiåtaganden.

När ett köp görs i en av vår nätbutik är detta kopplat till ett medgivande att lagra information om dina kontaktuppgifter och beställning. Information om detta finns under rubriken “Köpvillkor” i nätbutiken. Vi sparar din grunddata vid köptillfället för att kunna följa bokföringslagen. Enligt den är vi skyldiga att spara dina uppgifter i 7 år.

När du anmäler dig till ett nyhetsbrev eller liknande ger du också ett medgivande att lagra information om dina kontaktuppgifter. Vi sparar dina uppgifter tills du väljer att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss direkt eller genom att avregistrera dig direkt enligt instruktionerna längst ner i det utskick du har mottagit.

FibreHigh värnar om en hög säkerhet för personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter i från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

Kontakter via e-post, post, telefon, sms eller vår webbplats

När du kontaktar oss via exempelvis e-post eller telefon är behandlingen av dina personuppgifter beroende av vad ditt ärende gäller. Vi behandlar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera ditt ärende, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Om ditt ärende kräver hantering så lagras dina uppgifter i tjugofyra (24) månader om det inte gäller krav i bokföringslagen.

Du har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas och hur du gör för att återkalla ditt samtycke.

Delande av din information till tredje part

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag eller denna policy.

Dina personuppgifter kan komma att överföras eller kontrolleras med våra olika samarbetspartner för analys, säkerställa adressuppgifter, bank- och kreditkortsföretag eller för marknadskommunikation, till exempel leverantör av nyhetsbrev.

När ett sådant personuppgiftsbiträde hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga olika avtal och/eller beställningar ingår vi ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kommer vi i kassan att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

För att kunna leverera dina beställningar från vår nätbutik kommer din leveransinformation överföras till fraktbolaget.

Kontakter via sociala media mm

Publicering på sociala media t ex Instagram, Twitter. LinkedIn eller Facebook innebär att dina personuppgifter kommer att ske i USA, vilket är ett tredje land.

Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, inklusive GDPR. I USA gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i USA att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna interagera med oss på sociala medier.

När du skickar meddelanden till oss på sociala media behandlar vi dina personuppgifter som du lämnat till oss. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna hantera ditt ärende och säkerställa god service eller för att kunna skicka ut vinster efter tävlingar som vi har arrangerat i våra sociala mediekanaler.

Personuppgifterna sparas i tjugofyra (24) månader. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för dig att vi lagrar uppgifterna under en längre tid än så kommer du få en förfrågan om huruvida du samtycker till att vi sparar dina uppgifter en längre tid.

Offentliga personuppgifter

FibreHigh kommer att hämta eller köpa offentliga personuppgifter om dig från exempelvis SPAR, Skatteverket och andra myndigheter och aktörer. Inköp av uppgifter görs ofta genom företag specialiserade på information och adressregister. I dessa fall ansvarar FibreHigh för dina personuppgifter genom ett avtal med säljaren av uppgifterna.

Överföring av uppgifter till tredje land

De uppgifter som FibreHigh AB innehar om dig kommer att lagras inom EU/EES bl a i Norge om inte annat beskrivs.

 

FibreHigh använder Cookies

I FibreHighs nätbutik används cookies för att underlätta för kunder som besöker nätbutiken. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. En temporär cookie försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare, medan en permanent cookie sparas på din dator en längre tid. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator.

Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller dock inte uppgifter så som namn, personnummer och e-postadress. Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan din webbläsare ställas in till att automatiskt neka lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare sparade cookies. Mer information om cookies finns på webbläsarens hjälpsidor samt på Post- och telestyrelsens webbplats.

Inställningar för cookies 

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.


Anställda, Arbetssökande och praktikplats (mm)

Uppgifter om anställda, arbetssökande och praktikplatser sparas endast som avtal, rapporter till myndigheter, i syftet att reglera respektive tjänst, för utveckling och utbildning, samt för registrering av arbetad tid, ledighet, semester och skatter i vårt system för administration.

Varje anställd tecknar ett avtal om medgivande för sparande av denna information.

Om du söker jobb eller praktikplats hos oss kommer vi att hantera dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera din ansökan, en så kallad intresseavvägning. Personuppgifterna sparas i upp till ett år.