Sambandet mellan stress och tarmhälsa

Att skapa utrymme till återhämtning i en stressfylld tillvaro är de flesta överens om. Vad som kanske är mindre känt är att flera studier som tittat närmre på vad stressen faktiskt åstadkommer i våra kroppar, är att det som under lång tid ansågs vara en rent psykolgisk effekt på magtarm-systemet, de facto påvisar ett starkt fysiskt samband mellan stress och magtarm-hälsan.
När vi är under stress, reagerar det sympatiska nervsystemet genom att släppa stresshormonet kortisol för att göra kroppen alert och redo att möta hotet, som en del av ”fight or flight” mekanismen. Detta kan i sin tur påverka matsmältningssystemet genom att magsyran ökar, vilket i sin tur kan resultera i symptom som matsmältningsbesvär, illamående, diarré, förstoppning och/eller halsbränna om det får pågå under lång tid.
Vi är å ena sidan skapta för att kunna klara av stress och stressfyllda situationer, men under begränsade tider. Däremellan behöver vi kunna återhämta oss, för att säkerställa att utsöndrade stresshormoner och andra stressrelaterade substanser i våra kroppar återgår till ett ”normalläge”.

I ett flertal studier har man funnit klara kopplingar till hur stressrelaterade händelser kan utlösa symtom, eller förstärka redan befintliga symtom, vid flera ganska allvarliga matsmältningsförhållanden, inklusive inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), irritabelt tarmsyndrom (IBS), gastroesofageal reflux (GERD) och magsår. Ofta handlar det om hur vi hanterar stressen, medvetet eller omedvetet, och vad det får för konsekvenser på våra tarmar. Att välja en form av återhämtning som passar dig och som också är skonsam mot din tarm är t ex. med hjälp av vila, lättare motion, socialt umgänge, ett gott skratt eller varför inte genom att slå sig ned med en god bok eller avkopplande musik och stänga den yttre världen utanför ett slag. Inte helt ovanlig är att vi också, medvetet eller omedvetet, tröstäter, ”lugnar ned oss” med alkohol, eller tar till andra stimuli som nikotin (cigaretter och snus). Alla dessa påverkar tarmen specifikt, men kanske inte med helt önskad effekt.