TARMANALYS

Testresultat – SCFA efter intag av Coffee Booster i 4-6 veckor

 

FibreHighs första produkt, FibreHigh Coffee Booster, som innehåller lösliga fibrer AG, 5 gr, Inulin, 1 gr och Maltodextrin 2 gr. Syftet med produkten är att underlätta för individer att öka sin konsumtion av lösliga fibrer på ett enkelt sätt. Lösliga fibrer i tjocktarmen är förknippad med förbättrad hälsa.

 

Testen genomfördes för att hos en grupp konsumenter testa a) smak och produkt
b) produktens påverkan på SCFA, en markör för en förbättrad tarmhälsa. Talen i det indextal som framkommer är inte jämförbara mellan olika personer, bara förbättringen i balansen över tid.

 

Test avseende a) smak och produkt genomfördes genom enkätfrågor och b) produktens påverkan på SCFA genom att använda Carbiotix (Numera PCRGut) test som mäter fördelningen mellan tre kortkedjade fettsyror

 

Första testgruppen

·        23 Personer deltog i testet 25 påbörjade men 2 avbröt

·        4 veckor med daglig portion av 8 gr FibreHigh Coffee Booster

·        Test av SCFA vid start, i mitten och efter avslutat intag.

 

Återkoppling från Carbiotix labb:

 

Number

Percentage

Category

 

12

52 %

Improvement start to finish 

 

7

30 %

Improvement between two samples

 

4

18 %

Poorer status start to finish

Samples included:

23

100%

 

Slutsats:

83 % av deltagarna fick ett förbättrat värde från start till slut eller mellan två mättillfällen. Det innebär att 4 av 5 personer upplever en förbättrad tarmhälsa mätt som balansen (optimalt 60:20:20) mellan tre olika kortkedjade fettsyror (ofta förkortade SCFA)       

 

Andra testgruppen

·        37 Personer deltog i testet (men ca 65 anmälde sig men genomförde aldrig/ avbröt)

·        6 veckor med daglig portion av 8 gr FibreHigh Coffee Booster

·        Test av SCFA vid start, i mitten och efter avslutat intag.

 

Återkoppling från Carbiotix labb:

 

Number

Percentage

Category

 

23

62 %

Improvement start to finish 

 

4

10 %

Improvement between two samples

 

10

27 %

Poorer status start to finish

Samples included:

37

100%

 

Slutsats:

72 % av deltagarna fick ett förbättrat värde från start till slut eller mellan två mättillfällen. Det innebär att 4 av 5 personer upplever en förbättrad tarmhälsa mätt som balansen (optimalt 60:20:20) mellan tre olika kortkedjade fettsyror (ofta förkortade SCFA)       

 

Sammanslagning av resultaten av våra studier

 

58% av deltagare uppmätte en förbättrad Gutscore från start till slut på testperioden

76% av deltagarna uppmätte ett förbättrat värde från start till slut eller mellan två mättillfällen. 

 

Det innebär att ca 4 av 5 personer får en förbättrad tarmhälsa mätt som balansen (optimalt 60:20:20) mellan tre olika kortkedjade fettsyror (ofta förkortade SCFA) även under den korta perioden av intag av FibreHigh Coffee Booster.

 

 

Forskningslabbets sammanfattade tolkning:

 

       “The general findings could be described as thus;

 

  • The measurement of bacteria shown to be beneficial towards the creation of short chain fatty acids (SCFA’s) is shown to increase when supplemented with FibreHigh Coffee Booster in over 4 out of 5 of subjects tested.
  • Of these, 58% had shown a sustained presence of these bacteria after supplementation was ceased, with 76% showing at least a response during the testing regime.
  • SCFA producing bacteria are chosen as a target group, as these compounds have been shown to improve and maintain overall gut health, as well as general overall well-being. Despite being pivotal to human health and immunity, the host does not possess the capabilities to produce them alone and can only be produced by the right type of bacteria, in response to a diet higher in soluble fibres.

Gör dina egna tester – Mät dina SCFA över tid och se hur ditt intag av Coffee Booster påverkar dig.

 

Studier har visat ett samband mellan obalans i tarmen och en rad andra sjukdomar. Att utföra tarmanalyser kan därför vara ett bra sätt att följa upp om dina åtgärder förändrar din maghälsa och på så sätt lyckas förebygga en hel rad andra problem.

FibreHigh erbjuder mikrobiomanalyser via vår partner PCRGut. Ett testkit ger dig tre mättillfällen för att mäta din utveckling över tid. Så här beskriver PCRGut vad testet gör och hur du ska tolka resultaten.


Just nu har du som handlar via FibreHigh ett extra bra erbjudande hos PCRGut.com. Klicka på knappen nedan och få 15 % rabatt.


“Vi på PCRGut vill göra det enkelt för dig att mäta din maghälsa.  Vårt enkla och billiga PCR-test mäter din balans av viktiga Short Chained Fatty Acids – SCFA och ger dig en GutScore i din personliga dashboard på PCRGut.com. En GutScore på 100 betyder perfekt balans.” 


Ditt första GutScore är en startnivå och följande tester visar vilken effekt din förändring har på din SCFA balans. Det vill säga den förändring du gör genom t.ex. kosttillskott med lösliga fibrer eller ny diet eller livsstil. Ett högre GutScore på efterföljande tester betyder att din förändring har positiv effekt på din SCFA balans. Det är din förändring som är det viktiga och att du ser att din SCFA balans blir bättre. Det betyder att den produkt du använder, diet eller nya livsstil har önskad effekt.


Du bestämmer själv i vilken takt du önskar göra testen.
Vi rekommenderar att använda ett testkit (tre tester) under en period på 4-8 veckor. Första testet görs med fördel tidigt eller före gjord förändring. 

 

Vi stödjer din önskan att följa upp en förändring i vanor med data. Prova du med! 

Testresultat – SCFA efter intag av Coffee Booster i 4-6 veckor

 

FibreHighs första produkt, FibreHigh Coffee Booster, som innehåller lösliga fibrer AG, 5 gr, Inulin, 1 gr och Maltodextrin 2 gr. Syftet med produkten är att underlätta för individer att öka sin konsumtion av lösliga fibrer på ett enkelt sätt. Lösliga fibrer i tjocktarmen är förknippad med förbättrad hälsa.

 

Testen genomfördes för att hos en grupp konsumenter testa a) smak och produkt
b) produktens påverkan på SCFA, en markör för en förbättrad tarmhälsa. Talen i det indextal som framkommer är inte jämförbara mellan olika personer, bara förbättringen i balansen över tid.

 

Test avseende a) smak och produkt genomfördes genom enkätfrågor och b) produktens påverkan på SCFA genom att använda Carbiotix (Numera PCRGut) test som mäter fördelningen mellan tre kortkedjade fettsyror

 

Första testgruppen

·        23 Personer deltog i testet 25 påbörjade men 2 avbröt

·        4 veckor med daglig portion av 8 gr FibreHigh Coffee Booster

·        Test av SCFA vid start, i mitten och efter avslutat intag.

 

Återkoppling från Carbiotix labb:

 

Number

Percentage

Category

 

12

52 %

Improvement start to finish 

 

7

30 %

Improvement between two samples

 

4

18 %

Poorer status start to finish

Samples included:

23

100%

 

Slutsats:

83 % av deltagarna fick ett förbättrat värde från start till slut eller mellan två mättillfällen. Det innebär att 4 av 5 personer upplever en förbättrad tarmhälsa mätt som balansen (optimalt 60:20:20) mellan tre olika kortkedjade fettsyror (ofta förkortade SCFA)       

 

Andra testgruppen

·        37 Personer deltog i testet (men ca 65 anmälde sig men genomförde aldrig/ avbröt)

·        6 veckor med daglig portion av 8 gr FibreHigh Coffee Booster

·        Test av SCFA vid start, i mitten och efter avslutat intag.

 

Återkoppling från Carbiotix labb:

 

Number

Percentage

Category

 

23

62 %

Improvement start to finish 

 

4

10 %

Improvement between two samples

 

10

27 %

Poorer status start to finish

Samples included:

37

100%

 

Slutsats:

72 % av deltagarna fick ett förbättrat värde från start till slut eller mellan två mättillfällen. Det innebär att 4 av 5 personer upplever en förbättrad tarmhälsa mätt som balansen (optimalt 60:20:20) mellan tre olika kortkedjade fettsyror (ofta förkortade SCFA)       

 

Sammanslagning av resultaten av våra studier

 

58% av deltagare uppmätte en förbättrad Gutscore från start till slut på testperioden

76% av deltagarna uppmätte ett förbättrat värde från start till slut eller mellan två mättillfällen. 

 

Det innebär att ca 4 av 5 personer får en förbättrad tarmhälsa mätt som balansen (optimalt 60:20:20) mellan tre olika kortkedjade fettsyror (ofta förkortade SCFA) även under den korta perioden av intag av FibreHigh Coffee Booster.

 

 

Forskningslabbets sammanfattade tolkning:

 

       “The general findings could be described as thus;

 

  • The measurement of bacteria shown to be beneficial towards the creation of short chain fatty acids (SCFA’s) is shown to increase when supplemented with FibreHigh Coffee Booster in over 4 out of 5 of subjects tested.
  • Of these, 58% had shown a sustained presence of these bacteria after supplementation was ceased, with 76% showing at least a response during the testing regime.
  • SCFA producing bacteria are chosen as a target group, as these compounds have been shown to improve and maintain overall gut health, as well as general overall well-being. Despite being pivotal to human health and immunity, the host does not possess the capabilities to produce them alone and can only be produced by the right type of bacteria, in response to a diet higher in soluble fibres.

Gör dina egna tester – Mät dina SCFA över tid och se hur ditt intag av Coffee Booster påverkar dig.

 

Studier har visat ett samband mellan obalans i tarmen och en rad andra sjukdomar. Att utföra tarmanalyser kan därför vara ett bra sätt att följa upp om dina åtgärder förändrar din maghälsa och på så sätt lyckas förebygga en hel rad andra problem.

FibreHigh erbjuder mikrobiomanalyser via vår partner PCRGut. Ett testkit ger dig tre mättillfällen för att mäta din utveckling över tid. Så här beskriver PCRGut vad testet gör och hur du ska tolka resultaten.


Just nu har du som handlar via FibreHigh ett extra bra erbjudande hos PCRGut.com. Använd koden: fibrehigh22 för att få 20% rabatt.

 

“Vi på PCRGut vill göra det enkelt för dig att mäta din maghälsa.  Vårt enkla och billiga PCR-test mäter din balans av viktiga Short Chained Fatty Acids – SCFA och ger dig en GutScore i din personliga dashboard på PCRGut.com. En GutScore på 100 betyder perfekt balans.” 


Ditt första GutScore är en startnivå och följande tester visar vilken effekt din förändring har på din SCFA balans. Det vill säga den förändring du gör genom t.ex. kosttillskott med lösliga fibrer eller ny diet eller livsstil. Ett högre GutScore på efterföljande tester betyder att din förändring har positiv effekt på din SCFA balans. Det är din förändring som är det viktiga och att du ser att din SCFA balans blir bättre. Det betyder att den produkt du använder, diet eller nya livsstil har önskad effekt.


Du bestämmer själv i vilken takt du önskar göra testen.
Vi rekommenderar att använda ett testkit (tre tester) under en period på 4-8 veckor. Första testet görs med fördel tidigt eller före gjord förändring. 

 

Vi stödjer din önskan att följa upp en förändring i vanor med data. Prova du med!