Tarmhälsa & Immunförsvar

70% av vårt immunförsvar sitter i tarmen, så tarmhälsan har en direkt inverkan på din förmåga att bekämpa virus- och bakterieinfektioner. Tarmhälsan påverkar din förmåga att reglera blodsocker och kolesterol, samt absorbera mineraler, vilket påverkar din allmänna hälsa och välbefinnande. Det finns en växande mängd bevis som korrelerar dålig tarmhälsa med en ökad risk att utveckla många kroniska och metaboliska sjukdomar – som hjärt-kärl-sjukdomar, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, typ-2-diabetes, neurologiska sjukdomar och olika cancerformer. Immunförsvaret har en stark koppling till produktionen av så kallade metaboliter i magens naturliga tarmflora. Metaboliter kommer huvudsakligen från nedbrytning av vattenlösliga fibrer i mag-tarm-kanalen, en del av mikrobiomets omvandlingsprocesser i vilken prebiotika spelar en viktig roll.

Immunförsvaret sitter i tarmen

Vår tarm huserar den största samlingen av immunceller i kroppen, ca 70%. Magtarmkanalen (tarmen) tjänar till att överbrygga klyftan mellan “inuti kroppen” och “utanför kroppen”. Det ytskikt som täcker tarmen, epitelskiktet, fungerar som en ”portvakt” som tillåter att vissa ämnen absorberas i kroppen och andra sorteras ut. Längs detta skikt samspelar mikrober och främmande antigener som koloniserar eller passerar genom mag-tarmkanalen med viktiga komponenter i immunsystemet. Hälsosamma mikrobiella invånare i mag-tarmkanalen förstärker tarmfodrets barriärfunktion, vilket minskar passage av skadliga bakterier eller antigener från tarmen till blodflödet.
Immunförsvaret är en komplex mekanism som påverkas av ett antal olika faktorer. Det pågår mycket forskning om vårt immunsystem, men så mycket har man i alla fall kunnat konstatera att kosten är en viktig källa, dock inte den enda. Andra mycket viktiga beståndsdelar för ett starkt immunförsvar är sömn, motion och att försöka leva så stressfritt som möjligt.
Vill du veta mer om hur kost, sömn, motion eller en sund stressnivå kan påverka ditt immunsystem? Läs vidare vidare här

Kost

Kost En frisk tarm är det som i mer vetenskapliga och medicinska termer kallas för ett hälsosamt mikrobiom. Och den

Rörelse & Motion

Rörelse & Motion Motion har alltid varit en del av en hälsosam livsstil. De positiva effekter det har på både

Sömn

Så påverkar sömn din tarmhälsa Liksom träning är förhållandet mellan sömn och tarmhälsa avhängiga av varandra. Bättre sömn leder till

Återhämtning

Sambandet mellan stress och tarmhälsa Att skapa utrymme till återhämtning i en stressfylld tillvaro är de flesta överens om. Vad