Mikrobiomet och varför det är viktigt

Din kropp är ett hem för mer än 30 biljoner (tusentals milliarder) bakterier och andra mikroorganismer som hjälper kroppen att fungera. Av alla dessa finns det många gånger fler mikrobiella celler i och på din kropp än det finns mänskliga celler, och vi kallar den gemenskapen av mikroorganismer för ett mikrobiom.

​De flesta av dessa mikrober är fördelaktiga, goda bakterier och svampar som är viktiga för god hälsa. Mer än 10 000 bakterieslag, både bra och dåliga, har identifierats i tarmen och uppväger mänskliga celler med 10: 1.

Det största mikrobiomet, som väger ungefär lika mycket som din hjärna, dvs 1 – 1,5 kg finns i din tarm. Det förändras hela tiden och fungerar olika bra med din kropp beroende på din kost, stress, sömn, hur mycket du rör dig och tränar.

Tarmen är, förutom en del av matsmältningssystemet, hemmet för cirka 70% av ditt immunsystems celler och använder till och med ett enormt nätverk av hormoner och elektriska och kemiska signaler för att kommunicera med hjärnan.

Mikrobiomet i tarmen är avgörande för tarmhälsan. Utöver att det hjälper till med matsmältningen, producerar det också vitaminer och tar upp och omvandlar ämnen som mänskliga enzymer inte kan hantera. I pågående forskning tyder flera resultat på att mikrobiomet i tarmen dessutom påverkar humöret, den mentala hälsan, vikten, sömnen och mycket mer. En obalans i mikrobiomet kan leda till utvecklande av allergier, kronisk trötthet, irritabel tarm m fl hälsoproblem. Så ta väl hand om din tarmhälsa!