Rörelse & Motion

Motion har alltid varit en del av en hälsosam livsstil. De positiva effekter det har på både fysisk och mental hälsa är väldokumenterade och väl beprövade sedan flera år. Att det dessutom finns ett tydligt samband mellan motion och tarmhälsa, och vice versa, är sett utifrån forskning ett betydligt nyare perspektiv dock. I ett antal studier, både genomförda och andra pågående, påvisas ett tydligt samband mellan rörelse och motion och vår allmänna tarmhälsa. Det som framkommit är att fysisk aktivitet positivt påverkar inte bara antalet goda bakterier, utan också ökar mångfalden av goda bakterier. Och som vi nu påtalat fler gånger så är det verkligen en bra sak med mångfald i tarmen!

Hur mycket behöver vi röra på oss för att uppnå positive effekter på vår tarmhälsa? Som med så mycket annat är detta en individuell fråga, beroende på ett antal faktorer. En av dessa är hur pass aktiv du redan är. För att uppnå en positiv effekt på tarmhälsan och immunförsvaret, är upp till 30 minuters rask promenad och några enklare styrketräningsövningar per dag (som man lugnt kan genomföra hemma, utan behov av att uppsöka ett gym!) en mycket god start för alla, oavsett hur van motionär man är.